wgzr.net
当前位置:首页 >> 形容女孩漂亮又有才华 >>

形容女孩漂亮又有才华

1. 你是花丛中的蝴蝶,是百合花中的蓓蕾.无论什么衣服穿到你的身上,总是那么端庄、好看.你身着一件紫红色旗袍,远远看去,真像一只小蝴蝶飞过一样,既美丽称身,又色彩柔和.2. 这少女十八九岁年纪,一张圆圆的鹅蛋脸,眼珠子黑漆

才貌双全

这个字是:婧.婧 jìng 部首:女 笔画:11 释义 1、女子纤弱苗条.2、女子有才能.相关组词:婧 婧姝 婧丽 妙婧 扩展资料 一、字形对比 二、字源解说 『说文解字』 【卷十二】【女部】婧,竦立也.从女青声.一曰有才也.读若韭菁.七

聪明伶俐、足智多谋、冰雪聪明、秀外慧中、七窍玲珑 一、聪明伶俐 [ cōng míng líng lì ] 【解释】:聪明:智力发达,天资高.伶俐:灵活、乖巧.形容小孩头脑机灵,活泼且乖巧.【出自】:明施耐庵《水浒全传》第四十九回:“原来这

陵多病后,尚爱卓文君. 酒肆人间世,琴台日暮云. 野花留宝靥,蔓草见罗裙. 归凤求皇意,寥寥不复闻. 杜甫赞卓文君 气质美如兰 才华馥比仙 可叹停机德 堪怜咏絮才硕人其颀,衣锦衣.齐侯之子,卫侯之妻.东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私. 手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮. 硕人敖敖,说于农郊.四牡有骄,朱镳镳.翟以朝.大夫夙退, 1

杜甫赞卓文君 气质美如兰 才华馥比仙 可叹停机德 堪怜咏絮才 《硕人》硕人其颀,衣锦衣.齐侯之子,卫侯之妻.东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私.手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮.硕人敖敖,说于农郊.四牡有骄,朱镳镳.翟以朝.大夫夙退,无使君劳.河水洋洋,北流活活.施羁,鲔发发.葭揭揭,庶姜孽孽,庶士有.回眸一笑百媚生 芙蓉如面柳如眉 风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨.----白居易《长恨歌》

蕙质兰心huì zhì lán xīn 【bai解释】:同“ 兰质蕙心 ”. 宋 柳永 《离别难》词:“有天然,蕙质du兰心.美韶容,何啻值千金.” 不栉进士bù zhì jìn shì 【解释】:栉:梳头.不绾髻插簪的进士.旧指有文采的女人. 【出自】:唐zhi刘讷言《谐喙录不栉进士》dao:“关图有妹能文,每语人曰:'有一进士,所恨不栉耳.'” 秀外慧中xiù wài huì zhōng 【解释】:秀:秀丽;慧:联盟.外表秀丽,内心聪明.内 【出自】容:唐韩愈《送李愿归盘谷序》:“曲眉丰颊,清声而便体,秀外而慧中.”

形容女生漂亮有才华的成语 沉鱼落雁、闭月羞花、倾城倾国、国色天香 手如柔荑 肤如凝脂 领如蝤蛴 齿如瓠犀 螓首蛾眉 巧笑倩兮 美目盼兮 国色天香 貌若天仙 环肥燕瘦 窈窕淑女 秀丽端庄 艳若桃李 花枝招展 温柔可人 活泼可爱 亭亭玉立 如花似玉 软玉温香 兰质蕙心 秀外慧中 楚楚动人 明眸皓齿 天生丽质

回眸一笑百媚生 芙蓉如面柳如眉 风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞.玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨. ----白居易《长恨歌》其形也,翩若惊鸿,婉若游龙.荣曜秋菊,华茂春松.仿佛兮若轻云之蔽月,飘飘兮若流风之回雪.远而望之,皎若

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wgzr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com